Odbornosti

Nové odbornosti, které souvisí jednak s přechodem na obecná povolání a další nepovinná pravidla, jednak se povahou života na Ardě.
Napsal Rytíř

Nové odbornosti

Následující nové odbornosti si mohou vzít postavy žijící ve Středozemi. Obecné si mohou postavy vzít kdykoli získají novou odbornost, ať už je to odbornost bonusová nebo odbornost získaná díky postupu v celkové úrovni postavy na hodnotu dělitelnou 3. Odbornosti tvorby předmětu jsou ve Středozemi natolik vzácné, že se je může postava naučit pouze od nějakého učitele, případně z dobrých knih nebo jiných zdrojů, pokud má na to hodně času a splňuje všechny ostatní předpoklady.

V řadě případů se jedná o změněné nebo posílené odbornosti ze základních pravidel. V případě rozporů platí verze odborností uvedená zde.

Houževnatost [obecná]

Jsi ještě houževnatější, než ostatní hrdinové.

Předpoklad: Výdrž 2+.

Výhoda: Získáš 1 bod staminy za úroveň navíc.

Speciální: Tuto odbornost se mohou naučit pouze postavy, které mají Odolnost vyšší než 0.

Ovládnutí kouzla [obecná]

Předpoklad: Úroveň sesilatele 1.

Výhoda: Postava se může naučit jedno libovolné kouzlo, které dokáže seslat. Jeho úroveň musí být minimálně o jedna nižší než maximální úroveň kouzla, které dokáže seslat.

Parírování [obecná]

Proniknout tvým krytem při šermu mečem je takřka nemožné.

Předpoklad: Zaměření na zbraň.

Výhoda: Když bojuješ nablízko libovolným mečem nebo tesákem s protivníkem, který na tebe útočí nějakou ruční zbraní, máš odrazný bonus +1 k TZ. Pokud máš při tom druhou ruku volnou (nebo bojuješ obouruč), můžeš si místo toho počítat odrazný bonus ve výši 1/4 svého základního útočného bonusu (čili +5 k TZ při základním útočném bonusu +20).

Speciální: Tuto odbornost můžeš použít jen při boji zbraní, na kterou jsi Zaměřen.

Specializace na zbroj [obecná, bojovník]

Naučil ses částečně eliminovat nevýhody určitého typu zbroje nebo štítu.

Předpoklad: Zacházení s danou zbrojí či štítem.

Výhody: Postava má o 1 menší postihy na ověřování dovedností, když má na sobě vybraný typ zbroje nebo nese zvolený typ štítu. Navíc si v případě zbroje může počítat o 1 vyšší bonus za Obratnost, než daný typ umožňuje; pokud má štít, počítá si jeho bonus k obraně, jakoby byl větší o 1. Selhání sesílání kouzla má postava v daném typu zbroje nebo s daným štítem menší o 10%.

Tvorba konkrétních magických předmětů [tvorby předmětu]

Předpoklady: různá, viz popis jedn. odborností v pravidlech; Řemesla stupeň 4.

Není to vlastně nová odbornost, jen úprava odborností stávajících: Jestliže se postava naučí odbornost Míchání lektvarů, Psaní svitků, Výroba berel, Výroba divotvorných předmětů, Výroba holí, Výroba hůlek nebo Výroba magických zbraní a zbrojí, nejenže umí dané předměty vyrobit, ale navíc do dokáže za cenu o 1/3 nižší (množství ZK potřebné na výrobu předmětu se nemění). Je to proto, že všechny odbornosti tvorby magických předmětů (až na jednu) může každý sesílatel na Ardě ovládnout jednou bonusovou odborností (viz výše Bonusové odbornosti) - a specializace je vždy výhodnější.

Výroba prstenů je natolik náročná, že tato odbornost ti pouze umožní ji ovládnout, nezlevní ji.

Nadále samozřejmě platí, že postava musí splňovat všechny požadavky každé jednotlivé odbornosti na výrobu předmětů, tj. jak minimální úroveň sesilatele, tak i znalost patřičných kouzel, atd.

Tvrdost [obecná]

Jsi opravdový tvrďák.

Výhoda: Obdržíš 3 body zdraví a 3 body staminy.

Speciální: Tuto odbornost se můžeš naučit vícekrát, efekt se sčítá.

Zaměření na dovednost [obecná]

V jedné dovednosti jsi opravdu dobrý.

Výhoda: Získáš bonus +3 na všechna ověřování týkající se této dovednosti. Navíc si můžeš vzít 10 i v situacích, kdy by ti to jinak stres nedovolil (v boji, za nebezpečných okolností, apod.)

Speciální: Tuto odbornost si můžeš vzít vícekrát. Její efekty se nesčítají, pokaždé se aplikuje na novou dovednost.

Rasové odbornosti

Své postavě můžeš vybrat řadu poměrně silných rasových odborností, aby i v herních termínech mohla být výrazně odlišena od ostatních. Rasovou odbornost si může postava vzít pouze na 1. úrovni (resp. při vytvoření); schopnosti získané rasovou odborností totiž vyplývají z vrozeného nadání, stavby těla nebo výchovy postavy, nikoli z výcviku či zkušenosti. Výjimky jsou samozřejmě možné, podléhají ovšem zcela uvážení DM (a vyžadují veliké snažení ze strany hráče i jeho postavy, tj. např. dlouhodobou snahu o chování určitým způsobem).

Pokud si vybereš některou z odborností, jež vycházejí z povahy prostředí, v němž se postava narodila a prožila své mládí, (můžeš i více najednou), znamená to, že tvá postava je daným prostředím silně ovlivněna a mělo by se to projevit na jejím běžném herním projevu.

Akrobat [rasová]

Výhoda: Máš bonus +2 na všechna ověřování Akrobacie a Skákání.

Ztečí můžeš útočit i přes obtížný terén nebo překážky (pokud jsou průchodné, případně pokud ověříš požadovanou dovednost). Útočit ztečí můžeš i do schodů nebo ze schodů, apod.

Cit pro magii [rasová]

Magii a magické tvory i předměty vycítíš bez toho, že by ses na to nějak soustředil.

Předpoklady: Vlohy pro magii, Mdr 13.

Výhoda: Máš bonus +2 na všechna ověřování Čarozpytu a Použití magických předmětů.

Jakmile se ocitneš na dosah od předmětu, tvora nebo věci, který je magický nebo magii vyzařuje, nemusíš vědomě ověřovat Čarozpyt; DM ho za tebe ověřuje automaticky, pouze s postihem -4 k hodu (dosahem je v tomto případě míněna vzdálenost od zdroje magie, na níž má postava při maximálním výsledku hodu šanci ho zaregistrovat).

Dar léčení [rasová]

Máš dar léčit jiné tvory pomocí své magie.

Požadavky: Vlohy pro magii, dobré přesvědčení.

Výhoda: Dokážeš sesílat kouzla ze školy Vyvolání (léčení) a používat léčitelské schopnosti. Bez této schopnosti se postava může tato kouzla či schopnosti naučit, nedokáže je ale seslat nebo použít.

Dítě lesa [rasová]

Les je tvým domovem. Narodil ses v jeho stínu, pod korunami stromů jsi prožil své mládí a u kořenů stromů jednou spočinou tvé kosti.

Výhoda: Máš bonus +2 na ověřování všech dovedností, jež souvisí s lesem - pobytem v něm, znalostí jeho bylin a rostlin, stejně jako zvířat, která tu žijí, apod.

Horal [rasová]

Hory jsou tvým domovem. Už jako malý jsi běhal po útesech, kam se odváží jen kamzíci, jako mladík jsi stopoval horské šelmy i nepřátele svého lidu po holé skále.

Výhoda: Máš bonus +2 na ověřování všech dovedností, jež souvisí s horami - pobytem v nich, znalostí místních bylin a rostlin, stejně jako zvířat, která tu žijí, apod.

Kočovník [rasová]

Sedlo je tvým domovem, kůň nejbližším přítelem. Dokážeš v sedle dělat cokoli, na co lidé potřebují pevnou zem - a když z koně slezeš, připadáš si malý a slabý.

Výhoda: Máš bonus +2 na ověřování všech dovedností, jež souvisí s jízdou a ošetřováním zvířat.

Speciální: Když si vezmeš tuto odbornost, musíš stanovit, na jaké zvíře se vztahuje. V Rohanu je to samozřejmě kůň, v dálném Haradu to může být např. velbloud, u poloskřetů a skřetů by to mohl být i vrrk.

Lovec z planin [rasová]

Širé pláně jsou tvým domovem. Dokážeš běžet celý den po stopě, vyhnout se brlohu dravců a v noci spát v křoví stejně bezpečně, jako jiní lidé ve svých kamenných domech.

Výhoda: Máš bonus +2 na ověřování všech dovedností, jež souvisí se stepí, pouští nebo jinou planinou - pobytem na ní, znalostí místních bylin a rostlin, stejně jako zvířat, která tu žijí, apod.

Speciální: Když si vezmeš tuto odbornost, musíš stanovit, na jaký typ roviny se vztahuje. Může to být poušť (Harad), step (Rohan, země Východňanů), lesostep (Arnor) nebo severní planiny (Fornost). V cizím místě bonus na ověřování dovedností většinou nemáš.

Magický talent [rasová]

Dar ovládat magii se u tebe projevil naplno.

Předpoklad: Vlohy pro magii.

Výhoda: Máš bonus +4 na všechny hody na vycítění ozvěn magie. Navíc máš 1 bod many, plus tolik bodů, kolik je tvá úroveň sesilatele.

Městský typ [rasová]

Tvým domovem je město. Velké a plné lidí. V jeho uličkách ses motal, ještě jsi nosil plínky, jeho hranice a stoky zkoumal jako vytáhlý uličník a jako stařec budeš všem turistům schopen poradit cestu do libovolné hospody i se zavřenýma očima.

Výhoda: Máš bonus +2 na ověřování všech dovedností, jež souvisí s městem - pobytem v něm, znalostí místních podniků i lidí, vyjednávání s nimi, nakupování, apod.

Speciální: Když si vezmeš tuto odbornost, musíš stanovit, na město jakého národa se vztahuje. Ve Středozemi je opravdových, velkých měst již jen málo, ale městským typem můžeš být i malém městěčku, pokud jsi nikdy nevystrčil nos zpoza jeho hranic. Možná jsou elfí města (např. Šedé přístavy daleko na západě), lidská (Minas Tirith) a haradská (Umbar na jihu). V cizím městě bonus na ověřování dovedností většinou nemáš.

Mořský vlk [rasová]

Je možné, že ses nenarodil přímo na palubě lodi. Ale rozhodně jsi odkojen vůní moře, které před tebou nemá tajemství. Souš se pod tebou kymácí, ale na palubě jsi pevný jako skála.

Výhoda: Máš bonus +2 na ověřování všech dovedností, jež souvisí s mořem - plavání v něm i plavbě na lodi, znalostí rostlin a zvířat, která tu žijí, rybolovu, ale např. i stavbě a opravě lodí, apod.

Nenápadnost [rasová]

Jsi už odmala velmi tichý a nenápadný.

Výhoda: Máš bonus +2 na všechna ověřování Skrývání a Tichého pohybu.

Při pokusu o Skrývání a Tichý pohyb za pochodu máš jen poloviční postihy než normálně, tj. -2 při normálním pohybu a -10 při běhu nebo zteči. Postihy za terén nevhodný pro Tichý pohyb jsou menší o 1.

Rozložitost [rasová]

Jsi velký a silný a máš dlouhé ruce, což se v boji velmi hodí.

Předpoklady: Sil 15 a Odl 14, střední velikost.

Výhoda: S velkou zbraní máš v boji dosah 10. Navíc při jakémkoli ověřování, kde hraje roli velikost, máš rasový bonus +2 (např. při zápase, pokusu o podražení, apod.).

Velitelský pohled [rasová]

Když se ti něco nelíbí, tak se pod tvým pohledem přikrčí i ostřílení válečníci.

Předpoklad: Cha 13.

Výhoda: Máš bonus +1 na všechna ověřování, kde je ve hře Charisma. Při použití Velitelského hlasu je TO této schopnosti o 2 větší, když se díváš příjemci rozkazu do očí.

Speciální: Tuto odbornost si může postava splňující předpoklady vzít kdykoli, ne jen na 1. úrovni.

Vlohy pro magii [rasová]

Máš dar ovládat magii.

Předpoklad: Mdr nebo Cha 10 a víc.

Výhoda: Dokážeš vycítit magii ve svém okolí, blízkém předmětu nebo na či v blízko stojící osobě a můžeš si vzít povolání sesilatele.

Urozený původ [rasová]

Jsi potomkem rodu, který má slavnou minulost nebo velikou moc. Nebo obojí.

Výhoda: Tato odbornost dává hráči právo požadovat po DM nejrůznější sociální a/nebo materiální výhody ve formě rodových zbraní, speciálních zvířat či vazalů nebo postavení. Středozem je epický svět, kde opravdoví hrdinové bývají jen zřídka prostého původu. Tato odbornost vám umožní zahrát si elfího kapitána, gondorského knížete nebo rohanského vladyku se všemi výhodami k tomu patřícími.

Napsal Rytíř 27.02.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 3 příspěvky.
ČAS 0.12035012245178 secREMOTE_IP: 44.211.31.134