Ozvěny magie

Pokud nevíte, proč se Gandalf tolik zdráhal používat silná kouzla a jak je možné, že o sobě mocné bytosti vždy věděly, poznejte pravdu o Ozvěnách magie!
Napsal Rytíř

Ve Středozemi sesilatelé jen málokdy používají blýskavá, efektní kouzla. Jeden z hlavních důvodů je fakt, že každé takové kouzlo zanechává "magickou ozvěnu", kterou je možné najít a identifikovat. Takovéto ozvěny se šíří na míle daleko od místa původu a vyprchají až po dlouhé době od použití kouzla.

Při každém použití magie ve Středozemi sesilatel riskuje, že někdo cizí odhalí jak místo, kde to zkouší, tak i moc, kterou na to použil. Někteří tvorové jsou na přítomnost a použití magie velmi citliví - viz odbornost Cit pro magii.

Postava s vlohy pro magii si může povšimnout jakéhokoli kouzla seslaného v dosahu jejího magického povědomí. Takto je navíc možné odhalit i pomocníky a jiné očarované nebo proměněné tvory, stejně jako iluze skutečných věcí. Dosah, v němž je postava schopna odhalit jiného aktivního sesilatele nebo očarovaného tvora, není pevně stanoven. Liší se velmi podle moci a schopností každého sesilatele, stejně jako podle okamžitých okolností. Základní dosah magického podvědomí každého sesilatele je 100 stop.

To, zda si tvor všimne použití magie, závisí na štěstí, na jeho schopnostech a na síle a druhu použité magie. Ten, kdo se pokouší zachytit ozvěny magie, ověří Čarozpyt. Čím mocnější nebo agresivnější síla byla použita, tím snazší je ji odhalit. Čím dále se zdroj magie nachází, tím je to naopak obtížnější. Pokud překonala výsledné TO, postava si je vědoma použití magie, přítomnosti proměněného či očarovaného tvora, iluze anebo pomocníků sesilatelů. Základní velikost TO na odhalení přítomnosti magie je 15.

Okolnost Oprava TO
Původce má zlé nebo dobré přesvědčení -1
Jde o kouzlo typu Dobro nebo Zlo -2
Za úroveň kouzla (nejsilnějšího) -1
Za každé další aktivní kouzlo v oblasti (okruh 100 stop) -1
Za VT tvora (očarovaného, proměněného nebo pomocníka) -1
Kouzlo je z jiné školy, než Věštění, Iluze nebo Zaříkání -5
Efekt pochází z magického předmětu +10
Za každou míli od pátrajícího +2
Za každou hodinu uplynulou od seslání -1

Příklad: Dúnadan Gotfrua zvaný Udatný se na lovu vzdálí od svého bratra Leorika a narazí na malý oddíl skřetů. Neváhá, obrní se mágovou zbrojí a dá se s nimi do boje. Jeho bratr je zdatný sesilatel a má odbornost Stopování magie. Gotfrua se od něj vzdálil o 4 míle. Čarozpyt má Leorik velmi dobrý, základ celkem 21. Je tedy v podstatě jisté, že si vyvolané ozvěny magie všimne, protože TO je 17 (základ 15, -1 úr. kouzla, -5 vyvolávací kouzlo, +8 za 4 míle vzdálenosti = 17).

Pokud úspěšným ověřením Čarozpytu zachytíš ozvěny nějaké magie, nezjistíš tím nic víc, než že se někde kolem tebe nachází zdroj magie. Nepoznáš jak je silný ani jakého je druhu, směr určíš jen v rámci světových stran (sever, východ, jih nebo západ) a vzdálenost jen ve velmi hrubých obrysech (do míle, do 10 mil nebo do 100 mil).

Magickým povědomím můžeš odhalit i osobu s Vlohy pro magii, je to však velmi obtížné. Musíš se na to kolo soustředit, zkoumaná postava musí být do 100 stop od tebe a musíš na ni mít výhled. TO je 30. Součástí výcviku i podstaty všech sesilatelů a tvorů s magickou mocí je snaha o ukrytí vlastní síly; čím mocnější je sesilatel, tím lépe dokáže svou sílu skrývat. Proto TO tohoto úkolu nezávisí na úrovni zkoumané postavy ani na množství její many a pomocí magického povědomí se většinou nedá získat představa o moci postavy nebo tvora, u nichž byly vlohy pro magii odhaleny.

Magické předměty mají mnohem menší magické ozvěny než klasická kouzla se stejným efektem. Vytvářejí je navíc pouze v okamžicích, kdy svou moc opravdu využívají - dokonce i magický štít se zvyšovacím bonusem, bez jiných speciálních schopností, bude vytvářet magické ozvěny pouze v okamžiku, kdy se jeho majitel bude bránit útokům, jinak ne. Magické poklady válející se bez užitku ve starých jeskyních tak ani mocný čaroděj nenajde jinak než náhodou :).

Stopování magie

Postava dostatečně zkušená v naslouchání ozvěnám magie (nebo která je nablízku silnému zdroji magie) dokáže určit i polohu zdroje magické ozvěny, když se na to soustředí. Ověřením Čarozpytu na vycítění ozvěny magie o víc než 10 poznáš (s přesností vzrůstající se zmenšující se vzdáleností), kde se nachází její zdroj. Pokud jsi uspěl o víc než 20, poznáš též jejího původce - za předpokladu, že jsi již někdy jeho magii vycítil a podobně úspěšným stopováním ji poznal. Každý totiž používá magii specifickým, osobitým způsobem. Pokud jsi takto ověřil o 20 nebo více, jsi vždy schopen poznat, zda daná ozvěna náleží kouzlu s podtypem Dobro nebo Zlo a jak je zhruba silná (viz 5 stupňů v najdi magii) - a to bez ohledu na to, zda znáš jeho původce.

Abys poznal přesný zdroj ozvěn magie nebo jejího původce či typ, musíš se na to celé jedno kolo soustředit. Toto soustředění následuje po úspěšném ověření Čarozpytu na zachycení ozvěny magie a používá jeho výsledek při určování úspěšnosti získání konkrétnějších informací.

Pokud se chceš o daném kouzlu či magii dozvědět ještě víc, nezbývá ti než použít kouzlo najdi magii.

Příklad: Pokračujeme v situaci popsané v předchozím příkladu. Jakmile Leorik vycítil cizí magii, začal intenzivně pátrat, odkud a od koho přesně vyšla (byť má v tomto směru neodbytné podezření). Předchozí ověřování Čarozpytu dalo díky hodu 14 výborný výsledek 35. TO magického počinu svého bratra (17) překonal Leorik o 18, takže celkem přesně ví směr a vzdálenost použité magie. Bohužel si však není úplně jist, zda jejím původcem je jeho bratr Gotfrua. Přesto neváhá a bodá koně do slabin, aby se co nejrychleji dostal na to asi čtyři míle vzdálené místo, protože někdo se tam očividně dostal do potíží.

Napsal Rytíř 28.02.2007
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
ČAS 0.14037799835205 secREMOTE_IP: 44.211.31.134