Rasy - lidé

Lidé. Ve Třetím věku zdaleka nejpočetnější národ. Bojovní, hrdí, zákeřní i zbabělí. Bojují na straně dobra i zla. Jsou jádrem civilizace i každého konfliktu. Připomeňte si jednotlivé národy lidí ve Středozemi a rozhodněte se pak, odkud bude pocházet ten Váš hrdina!
Napsal Rytíř
Obsah článku:

Lidé ve Středozemi mají stejné schopnosti, jako lidé popsaní v SRD. Navzájem se od sebe často velmi liší svým vzhledem a povahou.

Gondorští

Jsou to pohlední a hrdí lidé, uvyklí na neustálou válku a boj o své domovy. Dokáží přežít i tehdy, kdy se jejich tradiční vůdci Dúnadani vzdávají a vymírají. Nenávidí Mordor a všechny, kdo mu slouží, během let se však otupila i jejich důvěřivost vůči skrytým obyvatelům Středozemě, zejména elfům. Za své věrné spojence považují pouze Rohiry, příslušníci ostatních národů pro ně musí svou věrnost Gondoru prokázat svými činy.

Gondorští muži jsou jak bojovníci a ochránci, tak i učenci a mudrci. Také jsou to zdatní obchodníci a odvážní průzkumníci; jsou prostě opravdu všestranní. Jejich ženy jsou jim velkou oporou a jejich slovo má svou váhu. Neučí je ale bojovat a nevystavují je zbytečnému nebezpečí.

Rohirové

Rohirové, Páni koní, žijí na širých pláních mezi řekou Anduinou a Bílými horami, ve vlastní zemi zvané Rohan. Na svých nádherných koních jezdí už odmala a málokdo se jim v tomto umění vyrovná. Živí se zejména chovem skotu, v chráněných údolích hor na jihu mají ale i nečetná obilná pole.

Bojují dýkami, dlouhými meči, kopími a obyčejnými krátkými luky. Vždy se kryjí kulatými dřevěnými štíty a nenosí těžší jak drátěné brnění, aby příliš nepřetěžovali své koně. Rohirové jsou bojovníci a lovci, i když lov je pro ně spíš zábavou než nutností. Je o nich známo, že učí bojovat i své ženy, aby mohli chránit děti, když Jezdci vyjedou do války. Do boje však se svými muži nejezdí.

Jsou velmi společenští, rádi zpívají a pijí pivo, jen zřídka se někam vydají o samotě. Ze všeho nejvíc milují jízdu s větrem o závod. Své koně prodávají jen tomu, o kom jsou přesvědčeni, že se o ně dobře postará. Nenávidí jejich zloděje; krádež koní trestají okamžitou smrtí. Svádí tvrdý boj se skřety a šelmami z Fangornu a Mlžných hor, kteří neustále napadají jejich stáda.

Seveřani

Na veliké úrodné pláni u jezera Rhun žije odedávna bojovný lid, z něhož pocházejí i Rohirové. Trpí sice nájezdy Východňanů i útoky netvorů z Mordoru a z Temného lesa, přesto se mu v dnešních časech dosti daří. Žijí v malých farmách a tvrzích či opevněných vesničkách na Kosatcovém poli a podél východního břehu toku Anduiny v oblasti od Lórienu po Rauroské vodopády. Nejvíce jich však žije u Dlouhého jezera a mezi Bystrou řekou (Celduinou) a Červenou vodou (Carnerem). Vytvořili tu dokonce království a díky obchodu s trpaslíky z Ereboru jsou vojensky silní. Jsou to proslulí obchodníci, ale živí je zejména rybolov a chov dobytka. Na Kosatcových polích se zaměřují zejména na zemědělství, neboť tamní půda je velmi úrodná.

Milují svou nezávislost a postaví se každému, kdo by jim chtěl ublížit nebo jim rozkazovat proti své vůli. Mají potíže spojit se a podřídit se nějaké autoritě, raději vzdorují nebezpečí sami. Právě proto nejsou schopni vytvořit stabilní a silný stát, takže v případě invaze většího vojska nutně podléhají. Jedinou výjimkou je království Pod horou, kde seveřany obchod s trpaslíky donutil zvolit si krále - trpaslíci totiž odmítali jednat s mnoha kupci najednou.

Vrchovci

Žijí, či spíše živoří, na úpatích Mlžných hor na jejich jižním a západním konci. Jsou to potomci nižších lidí, které kdysi zotročil Temný pán a oni pod jeho korouhvemi bojovali s Gondorem a hlavně s Rohiri, s nimiž sousedí a neustále zápolí. Přestože se mezi nim najdou výjimky, jako rasa upadají a potřebují silného vůdce, aby pozvedli svou tvář z bahna úkrytu a vydali se bojovat za lepší zítřek. Není u nich výjimkou spřízněnost se skřety, a tato nečistá krev jen dodává do jejich řad další várku zbabělé krutosti a zrádné podlézavosti.

Vrchovci jsou primitivní lovci a pastevci, málokterý z nich je cvičeným bojovníkem. Jsou zvyklí na těžký život i úděl, bez boje nezískají nic. Hory je brzy ohýbají podle sebe, takže nejsou nijak půvabní a nemají ladný krok, ale vydrží víc, než se na první pohled zdá.

Haradští

Už na první pohled se liší od Gondorských a Rohirů tmavou barvou své pleti a hustými, přirozeně kudrnatými, tmavými vlasy. Ti ze vzdálenějšího Haradu žijí v kmenech a dodržují stejné primitivní zvyky, jako jejich předci před celými věky. Neví nic o elfech ani Valar, a o mocných říších na Západě slyšeli jen temné pověsti. Númenorejci na ně totiž již mockrát zaútočili ohněm a mečem, zavlekli válku do jejich chýší a do svých domovů si na oplátku odvedli mladé ženy a chlapce, jejich slonovinu a stáda. Těmi Númenorejci byli sice většinou Umbarští, ale oni to nerozlišují a nemají ani trochu v lásce bílého muže, jak nazývají všechny, urozené umbarské, stejně jako gondorské muže.

Umbarští se od lidí z dálného Haradu liší. Nejsou tak svalnatí a pleť mají spíš bronzovou než hnědou. Koluje jim totiž v žilách krev Královských Númenorejců, Dúnadanů věrných králi až do jeho hořkého konce, kteří si budovali državy na východě Středozemě a udržovali je silou, v potu a krvi nesčetných otroků místních lidí. Potom se smísili ještě s odpadlími Dúnadany, kteří do Umbaru odešli po Příbuzenském sváru. Jsou to zapřísáhlí nepřátelé Gondoru a škodí mu ze všech sil. Žijí ještě mezi nimi potomci urozených Dúnadanů, říkají si Černí Númenorejci. Ačkoli jejich moc velmi upadla, přesto jsou mocnější než obyčejní lidé a vládnou Umbaru stejně jako jeho velké flotile pirátských a válečných lodí.

< Popis lidí >
Meddědovci
Napsal Rytíř 10.03.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 1 příspěvek.
ČAS 0.12559819221497 secREMOTE_IP: 44.211.31.134