Obecná povolání

Obsah článku:

Bonusové odbornosti

Každé povolání získává na 1. úrovni bonusovou odbornost a další bonusové odbornosti pak na určitých úrovních postavy po celou dobu její kariéry. Kdykoli postava získá bonusovou odbornost, může si vybrat jakoukoliv odbornost, jejíž požadavky splňuje. Není žádný seznam bonusových odborností, kterým by byla postava nebo povolání při této volbě omezena.
Pro účely těchto povolání je možné si jako speciální bonusové odbornosti vybrat namísto klasických odborností následující schopnosti povolání (není-li uvedeno jinak, každou je možné si vzít pouze jednou).

Cit pro pasti (zvl): Kombinuje schopnost povolání tuláka cit pro pasti a nacházení pastí. Požadavky: stupeň Prohledávání 4.

Divoká podoba (nad): Jako schopnost druida, změna podoby je možná jen na zvíře, ne elementála. Postava si musí určit konkrétní říši tvorů, ve které se dokáže měnit (psovité, medvědovité nebo kočkovité šelmy, draví či zpěvní ptáci, čtyřnozí býložravci, mořské či sladkovodní ryby, apod.). Požadavky: celková úroveň postavy 5+, Porozumění divočině a Vlohy pro magii, Znalosti (příroda) stupeň 8, Mdr 13.

Imunita: Jsi imunní vůči jedné z následujících skupin věcí: efekty strachu, přírodní jedy nebo nemoci (veškeré, i magické).

Lehký krok: Postava se pohybuje s neobyčejnou lehkostí. Neboří se v měkkém terénu (bahno, písek, sníh) a obdrží bonus intuice +2 na ověřování Rovnováhy a Skákání. Je-li postava stopována, stopař má postih -5 na ověřování dovednosti. Od 10. úrovně má postava bonus k Rovnováze a Skákání +4 a postih při stopování této postavy je zvýšen na -10. Dále se může celé kolo pohybovat po hladině tekutiny (svou pohybovou akci musí započít a skončit na pevném bodě). Tuto odbornost nemůžeš použít, pokud máš těžší jak lehké brnění nebo jsi víc jak lehce naložen. Požadavky: Skákání 6+, Soustředění 6+, Vlohy pro magii.

Mistr kouzel (zvl): Zvol si jeden typ kouzel (chlad, oheň, zlo, dobro, apod.). Každou úr. sesilatele (včetně této), kterou získáš, ovládneš 1 kouzlo daného typu libovolné úrovně obtížnosti, kterou dokážeš seslat. Požadavky: stupeň Znalosti (mystika) +8, úroveň sesilatele 8, znalost alespoň 3 kouzel vybraného typu.

Pohyb divočinou (zvl): Jako schopnost hraničáře. Pokud máš stupeň Přežití 10+, získáváš zároveň i schopnost chůze beze stop (jako schopnost druida). Požadavky: stupeň Přežití 5+.

Pomocník: Jako schopnost čaroděje. Na určení schopností pomocníka použij úroveň sesilatele. Požadavky: schopnost sesílat mystická kouzla.

Porozumění přírodě (zvl): schopnost povolání druida. Požadavky: stupeň Zacházení se zvířaty 4.

Rychlý pohyb (zvl): Pozemní rychlost tvora se zvýší o 10 stop, pokud nemá těžkou zbroj nebo těžký náklad.

Sesílání ve zbroji (zvl): Pravděpodobnost selhání kouzla sesilatele, který má na sobě brnění, se sníží o 20%. Tuto odbornost si můžeš vzít vícekrát. Požadavky: stupeň Soustředění 4.

Smetení (nad): Pokud si to přeješ, můžeš se pokusit smést jediným úderem dobrého nebo zlého tvora. K hodu na útok si přičteš bonus za Charisma (máš-li nějaký) a ke zranění svou úroveň. Jestliže se omylem pokusíš smést tvora, který nespadá do zvolené skupiny, pak si nepočítáš žádné bonusy, ale přesto svou možnost smést vyčerpáš. Postava se může pokusit o smetení jednou za den + 1 za každých 5 úrovní postavy. Požadavky: odbornost Vlohy pro magii, dobré nebo zlé přesvědčení - smést můžeš jen na tvory s opačným přesvědčením.

Snížená zranitelnost (zvl): Jako schopnost barbara snížená zranitelnost; postava má SZ úroveň/4 (na 12. úrovni tedy SZ 3/-). Požadavky: základní bonus hodu na záchranu na Výdrž +6, Sil 13, Odl 13.

Specializace na školu magie (zvl): Každou úroveň kouzla, kterou postava dokáže seslat, se může naučit jedno kouzlo z vybrané školy magie navíc. Při ověřování Čarozpytu ohledně kouzel z dané školy má sesilatel bonus +2. Postava se musí zcela vzdát možnosti sesílání kouzel z jedné jiné školy magie (podobně jako u kouzelníka specialisty). Požadavky: stupeň Znalosti (mystika) +4, Čarozpytu +4, úroveň sesilatele 1.

Specializované sesílání ve zbroji (zvl): Zvol si jeden typ zbroje - pravděpodobnost selhání kouzla sesilatele, který je do ní oblečen, se sníží o 40%. Tuto odbornost si můžeš vzít vícekrát, vždy ale musíš zvolit jiný typ zbroje. Typ už později nemůžeš změnit. Bonusy za Specializované sesílání a Sesílání ve zbroji se sčítají. Požadavky: stupeň Soustředění 4.

Tvorba magických předmětů: Přestože magie, respektive sesilatelé, jsou ve Středozemi poměrně vzácní, je běžné, že skoro každý z nich dokáže vyrábět nejrůznější magické předměty. Tato odbornost ve Středozemi slučuje všechny následující odbornosti: Míchání lektvarů, Psaní svitků, Výrobu berel, Výrobu divotvorných předmětů, Výrobu holí, Výrobu hůlek a Výrobu magických zbraní a zbrojí. (Výroba prstenů je natolik obtížná, že je třeba studovat ji zvlášť, viz níže nové odbornosti.) Požadavky: úroveň sesilatele 1, stupeň Čarozpytu 4, stupeň patřičného Řemesla 4.

Úhlavní nepřítel (zvl): Jako schopnost hraničáře. Může být vybrána vícekrát; pokaždé pak zvýší jeden libovolný bonus na úhlavního nepřítele (i ten, který byl právě vybrán) o 2. Pokud si postava vybere stejného úhlavního nepřítele, jako předtím, má bonus +4 a jiného nepřítele si nevolí.

Únik (zvl): Jako schopnost mnicha. Požadavky: základ hodu na záchranu na Reflexy +3.

Zlepšený únik (zvl): Jako schopnost mnicha. Požadavky: základ hodu na záchranu na Reflexy +7, únik.

Záhadný úhyb (zvl): Kombinuje schopnost povolání barbara záhadný úhyb a zlepšený záhadný úhyb. Všechny úrovně povolání se pro účely určení minimální úrovně postavy potřebné pro zákeřný útok na postavu sčítají.

Zákeřný útok (zvl): Máš schopnost zaskočit nepřítele a zranit ho přímo do těla, nikoliv do staminy. Požadavky: stupeň Skrývání 4, Tichého pohybu 4.

Zákeřný útok, zlepšený (zvl): Ke svému zranění zákeřným útokem přidej +1k6. Úroveň postavy se pro určení úspěchu zákeřného útoku na postavu se Záhadným úhybem zvyšuje o 4. Požadavky: stupeň Skrývání 11, Tichého pohybu 11, zákeřný útok.

Zákeřný útok, mocný (zvl): Ke svému zranění zákeřným útokem přidej +1k6. Dokážeš zaskočit i postavu s odborností Záhadný úhyb, bez ohledu na to, jakou má úroveň. Požadavky: stupeň Skrývání 18, Tichého pohybu 18, zákeřný útok, zlepšený zákeřný útok.

Zuřivost (zvl): Jako schopnost barbara. Požadavky: základní bonus hodu na záchranu na Výdrž +2, Odl 13, chaotické přesvědčení. Postava s touto odborností má postih -2 při ověřování Diplomacie.

Zvířecí společník (zvl): Jako schopnost druida. Požadavky: odbornost Vlohy pro magii, stupeň Zacházení se zvířaty 4.

< Bonusové odbornosti >
Obecná povolání
Napsal Rytíř 27.02.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 1 příspěvek.
ČAS 0.14711308479309 secREMOTE_IP: 44.211.31.134