Další magické předměty

Příklady dalších předmětů, vytvořených pro dobrodružství ve Středozemi.
Napsal Rytíř
Následující předměty během času za cenu velké námahy a utrpení získaly postavy v naší družině. Některé si ponechaly, jiné předaly jejich právoplatným majitelům.
Brko Nagy: Toto brko patřící kdysi gorimovi Nagovi dokáže samo rychle a bezchybně psát v jakémkoli jazyce, ve kterém mu jeho majitel diktuje text. Nepotřebuje žádný inkoust, je nedocenitelné zejména při výrobě magických svitků.
Brko nyní patří Leorikovi.
Cena surovin pro výrobu svitků je ve výsledku vždy poloviční, než by měla být (ZK potřebná na výrobu se nemění).
Cestovní plášť: Dar od trpaslíků; je sice těžký a nepoddajný, ale chrání majitele před žárem jižního slunce stejně dobře, jako před ledovým větrem v průsmycích Mlžných hor. Navíc má moc jednou týdně zamaskovat majitele za kámen nebo kus skály tak dokonale, že ho mine i nejlepší pozorovatel jdoucí těsně kolem.
Plášť nyní patří Leorikovi.
Dává výhody kouzla vzdoruj živlům a jednou za 7 dní se umí přeměnit tak, že je na pohled k nerozeznání od skály (i na letmý pohmat, ale nemá samozřejmě její tvrdost, takže údery nevydrží). Proměna vydrží maximálně 6 hodin - během té doby vnímá majitel plynutí času i vzruchy ze svého okolí zkresleně a vzdáleně; nemá v podstatě problém setrvat bez hnutí v jedné pozici po celou tuto dobu, ale potom se přece jen musí trochu rozhýbávat. :)
Elfí dlouhý nůž: Tento nůž dostal Leorik na důkaz vděku za službu, kterou kdysi prokázal Lórienu. Je to skvělá zbraň, vrchol umění elfích kovářů té doby; strašlivý je zejména proti skřetům, které hubí jediným mávnutím.
Je to dlouhý nůž +3, zhouba skřetů; kov, ze kterého je vyroben, září modře, kdykoli se nějaký skřet ocitne na 30 metrů od něj - čím je skřet nebo skřeti blíž, tím jasněji září. V boji dává celkem zvyšovací bonus +6 k hodům na útok i na zranění, na skřety ale dává bonus +8 k hodům na útok a +8 +2k6 na zranění.
Haldir: Tento dlouhý meč z ušlechtilého kovu je jedním z nejmocnějších dědičných předmětů Dúnadanů z rodu Hiernalů. Byl vyroben na Númenoru před několika tisíci lety, ale neztratil nic ze své síly a smrtícího lesku. Plně ožívá jedině v rukou postavy, které v žilách koluje moc dávných Númenorejců; těm pak pomáhá v kouzlení i v boji.
Haldir nyní patří Gotfruovi.
Je to úložný dlouhý meč +4; úložný znamená, že v sobě dokáže uchovat jedno dotykové kouzlo v ceně až 5 bodů many, které pak majitel může volnou akcí kdykoli seslat, třeba i na právě zasaženého nepřítele. V rukou kohokoli jiného než Dúnadana s odborností Vlohy pro magii ztrácí svůj lesk a třpyt a vypadá i chová se jako obyčejný dlouhý meč. V boji dává celkem zvyšovací bonus +8 k hodům na útok i na zranění.
Medvědí kápě: Kožešinu z velkého divokého pralesního medvěda zpracoval pro svého přítele meddědovce Forlan. Oživil v ní ostré smysly pralesní šelmy a také její zuřivost. Když si jí někdo nasadí, dívá se skrze horní řadu zubů na svět kolem sebe a ten svět je jiný. Pachy jsou ostřejší, stejně jako obrazy a zvuky. Majitel má pocit, že má velmi jemné smysly, velký hluk je mu nepříjemný, zejména pak třeba hluk města nebo davu lidí. Kápě k němu přilne jako by byla přišitá, nijak mu nepřekáží v pohybu, ani ho přespříliš nehřeje, když je v teplém prostředí. Pokud se umí rozzuřit v boji do nepříčetna a udělá to, ucítí, jak se medvědí kůže jakoby sama obepíná kolem jeho trupu a paží, dodává mu obrovskou sílu a tvrdost; navíc se zpevní drápy trčící z konce tlap natolik, že jimi může bez potíží útočit, bude-li chtít. Jedná se o velmi mocný předmět, jedno z mistrovských děl Forlana!
Kápě nyní patří Hagridovi.
Je brána jako plášť, po nasazení dá rasový bonus +8 k ověřování Všímání a +8 k Naslouchání, vidění v šeru a v lese navíc ještě rasový bonus +8 ke Skrývání. Na přání (standardní akce) dá nositeli vidění ve tmě, toto kouzlo trvá až do svítání (je jedno, kde se nositel nachází). Když se majitel kápě rozzuří - zvl. schopnost povolání - má navíc ještě tyto bonusy: zvyšovací bonusy +6 k Sil a +6 k Odl, +5 k přirozené zbroji, sZ 5/-. Navíc může útočit tlapami, zranění je 1k8. Mimo výše uvedené bonusy má i postih -2 k Int a Cha.
Mořská zbroj: Je to nádherně zpracovaná plátová zbroj ze zelenavého kovu, plechy jsou vroubkované a nesou na sobě motivy mořských vln. Jako jeden z dědičných předmětů rodu Hiernalů je památkou ještě na Druhý věk a nedostižné umění tehdejších zbrojířů. Ten, kdo v ní skočí do moře (voda musí být slaná), se neutopí, ale naopak plave jako velká ryba, a když má zavřené hledí přilby patřící ke zbroji, může nějakou dobu dokonce i volně dýchat pod vodou.
Zbroj nyní patří Gotfruovi.
Je to plátová zbroj +4; pokud ji má postava na sobě kompletně a řádně upevněnou a ponoří se do slané vody, získá rychlost plavání 40 stop a má bonus +15 na ověřování Plavání; na 1 hodinu denně dá navíc vodní dech tomu, kdo má přilbu k této zbroji patřící, zavře její hledí a potopí se pod hladinu. Dává celkem zbrojový bonus +8 k TZ a SZ 8/-.
Mořský štít: Motivem i kvalitou zpracování je zřejmé, že patří k Mořské zbroji - je to velký ocelový štít ze zeleného kovu, svým netradičním tvarem připomíná vlny na moři. V boji dokáže majiteli propůjčit vytrvalost a sílu moře.
Štít nyní patří Gotfruovi.
Je to velký štít +3; standardní akcí dokáže majiteli jednou denně na max. 1 hodinu dát 20 dočasných bodů staminy. Dává štítový bonus +5 k TZ.
Perlond: Je to rytinami zdobená, kožená čelenka s malým drahokamem uprostřed, vsazeným do ozdobného stříbrného lůžka. Majiteli dává dar jasného a pronikavého zraku a jeho pohledu sílu proniknout do srdcí a myslí ostatních.
Perlond nyní patří Leorikovi.
Dává bonus +1 k Cha a zvyšovací bonus +10 na ověřování Všímání; 2x za den umožňuje seslat volnou akcí jedno z následujících kouzel: najdi magii, přesný úder, najdi myšlenky (TO 13).
Tvořivý prsten: Kdysi dávno ho vyrobil nějaký nadmíru zručný kovář, který toužil po větším citu pro všechno, co je z kovu. Majiteli dává nadání pro práci s jakýmkoliv kovem, dokáže vycítit, kdy má správnou teplotu na opracování, kdy ještě vydrží a kdy už praskne.
Prsten nyní patří Leorikovi.
Dává bonus intuice +8 na ověřování všech Řemesel souvisejících s kovem; cena surovin pro výrobu předmětů je navíc ve výsledku vždy o 10% menší, než by měla být (ZK potřebná na výrobu se nemění).
Vlčí náhrdelník: Svrasklá, vysušená kůže hlavy vrrka (je zbavena chlupů a kostí a je velká asi jako krysí) je pověšena na silném koženém řemínku, spolu s jeho provrtanými zuby a drápy. Tuto ohavnou věc měl na sobě skřetí vůdce Gibau, nyní ho vlastní rohirská lovkyně Naomi; používá ho jen zřídka, protože když si ho nasadí, kůže jí zhrubne a po celém těle jí vyrazí hnusné černé chlupy, navíc se jí prodlouží náhle chlupaté uši a rozšíří nozdry. Díky němu však má čich jako vlk, slyší ještě lépe než on a je těžké ji v boji zranit.
Po nasazení dává rasový bonus +15 na ověřování Naslouchání, bonus přirozené zbroje +3 k TZ a čich do 30 stop; zároveň však dává postih -3 k Charisma.

Předměty, které družina poznala

Následující předměty byly někdy v držení družiny, ale neponechaly si je.
Krutobij: Je to nádherná sekera z Prvního věku, vykovaná trpaslíky pro jejich krále do bojů se skřety i elfími pány. Topůrko je vyrobené z matně bílého dřeva stromu tvrdšího než železo, který již na Středozemi neroste, a hlavice a ostří je ze stříbřitého kovu, který v dnešních časech nedokáže nikdo vyrobit. Nikdy se neztupí, drtí kosti a svaly stejně snadno, jako meče, štíty a zbroje. Ten, kdo svírá její topor, má sílu jako hrdina z dávných časů. Nyní ho mají jeho právoplatní dědici, trpaslíci ze Železných hor, kterým velmi pomáhá v jejich bojích s draky ze severu.
Je to ostrá drtivá válečná sekera +5; drtivá vlastnost zbraně způsobuje, že při kritickém zásahu nepřítele ozbrojeného střední nebo těžkou zbrojí, anebo štítem, poraní tuto výstroj stejně jako jejího nositele (pokud má štít, tak vždy nejprve ten). Majiteli, který ji drží v ruce, dává zvyšovací bonus +6 k Síle a +2 k Odolnosti. V boji dává celkem zvyšovací bonus +10 k hodům na útok i na zranění, kriticky zasáhne při hodu 15-18.
Agros: Toto kopí vyrobili na počátku Třetího věku elfí kováři z Eregionu pro elfí pány, aby s nimi zabíjeli netvory Nepřítele, kteří je sužovali. Je veliké, jeho široká čepel má podobu ostrého listu. Přes jeho velikost ho i postava střední velikosti dokáže vrhnout na velikou vzdálenost, v boji nablízko ho však musí držet obouruč. Postava, která ho takto obouruč drží, je silná a v boji neochvějná. Jako výraz vděku za jejich přízeň a přátelství ho postavy darovaly elfům z Lórienu.
Je to velké kopí +3 s dalekým dostřelem, zhouba obrů a netvorů; pásmo dostřelu má 50 stop. Pokud je cílem vrhu obr nebo netvor a majitel ho zasáhne, Agros ho zraní vždy kriticky. Držen obouruč dává majiteli Agros bonus +2 k Síle. V boji dává celkem zvyšovací bonus +6 k hodům na útok i na zranění, v boji s netvory a obry dává k hodům na útok bonus +8 a na zranění +8 +2k6.
Světluška: Tento velký, kulatý štít je vyrobený z dávné númenorské, vysoce kvalitní oceli, jakou dnes již nedokáže vyrobit nikdo. Leskne se jako zrcadlo, na slunečním světle září jako malá hvězda. To světlo v sobě uchovává, takže i ve tmě vydává vždy slabou záři a na přání majitele dokáže blesknout do očí jeho protivníkovi tak, že ho to může v boji zmást. Nyní je uschován v pokladnici rodu v Minas Tirith, protože patří dúnadanům ze Severu, kterým ho chtějí bratři vrátit.
Je to velký štít +5; volnou akcí dokáže 3x denně vyvolat do očí bodající záblesk (působí jako kouzlo slepota, ale jen na 1-3 kola), pokud není celý zakryt, tak ve tmě září do 5 stop. Dává štítový bonus +7 k TZ.
Prsten mága: Jedná se o artefakt, který vyrobil odpadlý učeň Sarumana Bílého, Forlan zvaný Jedenáctiprstý. Byl to již mocný čaroděj, když se uzavřel do své pevnosti v Blízkém Haradu a coby pán svého rodu začal vytvářet prsten, který by podpořil jeho moc a pomohl mu vzdorovat nepřátelům i zrazeným spojencům z Umbaru a jeho okolí.
Majiteli zvyšuje o 2 jeho sesilatelskou úroveň, navíc pro účely získávání many a sesílání kouzel zvyšuje jeho klíčovou vlastnost o 2. Jeho hlavní moc však spočívá v tom, že dokáže splnit majiteli libovolné přání, když se na to soustředí (standardní akce). Prsten není omezen v tom, kolik přání může splnit. Na každé si však bere energii z těla svého majitele. Po seslání přání dostane majitel 2 negativní úrovně, kterých se nemůže zbavit jinak než odpočinkem. Dokud má negativní úrovně, nemůže si ani sundat prsten - pokud by mu byl vzat násilím (je nutno useknout prst nebo použít hodně silnou magii, normálně to nejde), negativní úrovně se okamžitě promění v trvalou ztrátu úrovní.
Pokud majitel sešle tolik přání, že se počet negativních úrovní vyrovná nebo přesáhne velikost jeho celkové úrovně postavy, po skončení kouzla ihned a neodvratně naprosto vyčerpán umírá. Prsten nemá vlastní vůli, leží však na něm prokletí Forlanovy ctižádosti a zaslepenosti. Kdokoliv si ho nasadí, cítí touhu využívat jeho moc. A jakmile si skrze něj splní nějaké přání, chce tak učinit znovu a znovu. Odolat této touze vyžaduje pevnou vůli, tím pevnější, čím víc přání si majitel splnil. Je to hod na záchranu na Vůli, počáteční TO je 15, s každým dalším splněným přáním se však zvedá o 1. Jestliže postava neuspěje v hodu, použije při nejbližší vhodné příležitosti přání z prstenu znovu. A musí znovu ověřovat Vůli, přičemž TO je opět o jedna vyšší...
Prsten válečníka: Tento prsten patřil k pokladu Hiernalů, Gotfrua ho přenechal svému otci. Je vyroben z bílého zlata, po obvodu ho zdobí númenorské runy opěvující sílu a vytrvalost válečníka.
Dává bonus +6 k Odolnosti a pokud je majitel zraněn tak vážně, že umírá, automaticky se při nejbližší příležitosti stabilizuje.

Napsal Rytíř 12.04.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 6 příspěvků.
ČAS 0.10301995277405 secREMOTE_IP: 44.211.31.134