Ostatní pravidla

Souhrn volitelných pravidel, která jsme se rozhodli aplikovat při hraní ve Středozemi.
Napsal Rytíř
Obsah článku:

Snížená zranitelnost zbroje

V tomto systému poskytuje zbroj dvě míry ochrany před útokem: zbrojový bonus k TZ, který funguje úplně stejně jako zbrojový bonus ve standardních pravidlech d20, ale má obvykle menší hodnotu; a snížená zranitelnost. Zbrojové bonusy a hodnoty SZ zbrojí používaných ve Středozemi najdeš v popisu Vybavení postav. (Všechny ostatní údaje týkající se zbrojí, jako je maximální bonus za Obratnost, postih za zbroj na ověřování a šance na selhání mystického kouzla zůstávají beze změn.)

U zbrojí, které v této tabulce nejsou uvedeny, můžeš odhadnout novou hodnotu zbrojového bonusu a míru snížené zranitelnosti podle standardních zbrojových bonusů. Sníženou zranitelnost zbroje určíš tím, že vydělíš normální zbrojový bonus brnění 2 (zaokrouhluj dolů). Nový zbrojový bonus brnění zjistíš, když toto SZ odečteš od normálního zbrojového bonusu.

Magická zbroj

Zvyšovací bonusy zbroje zvyšují jak zbrojový bonus k TZ, tak i sníženou zranitelnost.

Sčítání snížené zranitelnosti

Snížená zranitelnost zajišťovaná zbrojí se sčítá s ostatní sníženou zranitelností stejného typu (tj. se sníženou zranitelností, které má po čísle pomlčku).

Štíty

V této variantě pravidel fungují štíty dál jako obvykle, čili dávají svůj plný bonus k TZ. Narozdíl od zbroje se efektivnost štítu odvíjí pouze od jeho schopnosti odvrátit útok na tebe vedený.

Přirozená zbroj

Přirozená zbroj tvora poskytuje stejnou sníženou zranitelnost, jako klasická zbroj postav. Normální bonus přirozené zbroje netvora vyděl dvěma; výsledek je bonus k TZ, menší zbytek je SZ. Neboli, bonus přirozené zbroje k TZ je poloviční, než v klasických pravidlech, a SZ dává také poloviční.

Pokud již tvor má sníženou zranitelnost, přičti k němu hodnotu získanou přirozenou zbrojí (ale jen když je již existující snížená zranitelnost stejného typu) nebo ho pokládej za oddělenou SZ (pokud je jiného typu).

< Snížená zranitelnost zbroje >
Body kouzel
Napsal Rytíř 27.02.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 10 příspěvků.
ČAS 0.13466000556946 secREMOTE_IP: 44.211.31.134