Slavné magické předměty

Slovní i herní popis nejslavnějších magických předmětů Středozemě, jakož i ostatních předmětů známých z Pána prstenů.
Napsal Rytíř

Každý, kdo četl Pána prstenů a případně další knihy pana Tolkiena o Středozemi, má jistě celkem jasnou představu o moci a důležitosti magických předmětů, které zde hlavní postavy používají. Inspirován pravidly MERP d20 jsem se pokusil je zde popsat skrze pravidla d20, aby si každý mohl udělat jasnější obrázek o tom, jak převádět knižní termíny a popisy do herních statistik.

Následující popis nejznámějších magických předmětů Středozemě by Vám měl dát představu o síle a povaze magických předmětů ve Středozemi. (Mějte však na paměti, že následující předměty jsou veskrze jedinečné artefakty a opravdu mistrovské kousky co do moci i kvality! Rozhodně to neznamená, že každý númenorský meč je jako Andúril nebo elfí meče jako Glamdring... Pokusím se tomuto zevšeobecnění předejít stručným popisem původu každého významného předmětu.)

Nemusím snad podotýkat, že následující údaje jsou určeny především pro DM a pro ty hráče, kteří na Ardě hrát NECHTĚJÍ. Své hráče, stejně jako všechny ostatní, kdo víte, že tam hrát budete, důrazně varuji: chcete-li mít to pravé potěšení ze hry, přemožte se a dál nečtěte!

Zbraně a zbroje

Bilbovo Žihadlo: Tato zbraň, pro lidi stěží víc než dlouhá dýka, pochází patrně ze Druhého věku Středozemě. Moudří spekulují o tom, že to byla dýka vyrobená jako doplněk výzbroje kapitána Gondolinských vojsk Glorfindela, vyrobená na zakázku pro něj spolu s mečem Glamdringem. Po pádu Glorfindela do propasti po vyhraném souboji s pánem Balrogů Gothmogem byla dlouho ztracena. Pro lidi ji nalezl až ve Třetím věku hobit Bilbo Pytlík ve zlobřím doupěti, při své výpravě na Osamělou horu. Jak zjistil, pro hobity je to ideální krátký meč. Po vytvoření Společenstva prstenu ho předal Frodovi. Byla to velmi ostrá a nesmiřitelná čepel, zejména proti skřetům a zlým, nečistým tvorům.
Je to svatá ostrá dýka +2, zhouba skřetů; zvláštní kov, ze kterého je vyrobena, září modře, kdykoli se nějaký skřet ocitne na 100 metrů od ní - čím je skřet nebo skřeti blíž, tím jasněji září. Záře se mění též podle počtu skřetů v dosahu. V boji dává celkem zvyšovací bonus +4 k hodům na útok i na zranění, na skřety nebo nečisté, do morku kostí zlé tvory ale dává bonus +6 k hodům na útok a +6 +2k6 na zranění; pro účely sníženého zranění je to dobrá zbraň. Kriticky poraní při hodech 15-18.

Bilbova mitrilová košile: Kdysi dávno, možná ještě ve Druhém věku, ji vyrobili trpaslíci pro mladého elfího prince. Řízením osudu se nakonec dostala do pokladu rudého draka Šmaka, aby po jeho pádu připadla dědici Osamělé hory, trpaslíku Thráinovi. Ten ji daroval Bilbovi, který ji o padesát let později předal svému synovci Frodovi, když se vydával na výpravu s Prstenem. Byla lehoučká a krásná, zdobená nesčetným množstvím malých diamantů. S výjimkou nejmocnějších ji ale nedokázala prorazit žádná zbraň ani rána.
Je to středně zpevňující mitrilová kroužková košile +3; je vyrobena na Malé postavy; zpevňující vlastnost znamená, že odvrátí kritický zásah v 75% případů. Celkem dává zbrojový bonus +5 k TZ a SZ 7/-.

Glamdring: Tento dlouhý meč z ušlechtilého kovu vyrobili noldorští kováři ve Druhém věku pro kapitána Gondolinských vojsk Glorfindela, v době, kdy se vědělo, že bude muset bojovat nejen se skřety, ale i se zlými draky a ohnivými démony Morgotha Bauglira. Po pádu Glorfindela do propasti byl dlouho ztracen. Pro lidi ho nalezl až ve Třetím věku čaroděj Gandalf, když doprovázel hobita Bilbo Pytlíka na jeho výpravě na Osamělou horu. Byla to nezdolná čepel, nesmiřitelná vůči všem mocným nečistým tvorům a skřetům.
Je to svatý dlouhý meč +4, zhouba skřetů; září modře, kdykoli se nějaký skřet ocitne na 100 metrů od něj - čím je skřet nebo skřeti blíž, tím jasněji září. V boji dává celkem zvyšovací bonus +8 k hodům na útok i na zranění, na skřety a nečisté, do morku kostí zlé tvory ale dává bonus +10 k hodům na útok a +10 +2k6 na zranění; pro účely sníženého zranění je to dobrá zbraň. Kromě toho dává tomu, kdo ho drží v ruce, bonus +4 k hodům na záchranu před jakýmkoliv ohnivým efektem.

Dýky z Mohylových vrchů: Vyrobili je dúnadani ze Severního království v době, kdy z posledních sil bojovali o záchranu své říše proti záplavě skřetů, obrů a nemrtvých, které na ně posílal černokněžný král Angmaru. Svůj boj nakonec prohráli; v jejich hrobkách tyto čepele nalezli hobiti v čele s Frodem Pytlíkem při své výpravě s Prstenem. Pro hobity byly jejich zvláštně vytvarované listové čepele z černého kovu dobré krátké meče. Proti skřetům a obrům nebo nemrtvým to byly kruté a nelítostné zbraně.
Jsou to dýky +2, vždy zhouby skřetů a navíc ještě buďto zhouby obrů nebo nemrtvých. V boji dávají celkem zvyšovací bonus +4 k hodům na útok i na zranění, na "své" protivníky ovšem dávají bonus +6 k hodům na útok a +6 +2k6 na zranění.

Andúril (Plamen Západu): Jeden z největších dědičných předmětů králů Númenoru se dříve nazýval Narsil; byl to Meč, který byl zlomen při boji se Sauronem a přesto ho vzápětí na to dokázal zbavit Prstenu. Tento jedenapůlruční meč vykoval Telchar, nejlepší trpasličí kovář, co kdy žil, už v Prvním věku Ardy. Patřil též Elendilovi, jenž ho zachránil z Pádu Númenoru a dovezl na Středozem. Zlomený meč byl po pádu Severních království uložen v Roklince u Elronda a byl znovu zkut až o další stovky let později pro Aragorna, nového krále Gondoru a Arnoru. Byla to čepel naplněná neochvějným plamenem touhy po svobodě a po odplatě, která spalovala všechny nepřátele Dúnadanů ohněm spravedlivého hněvu.
Je to svatý, ostrý, plamenný a plamenně výbušný meč bastard +5; na nemrtvé působí jako vražedná zbraň (po každém zásahu hod na Vůli vůči TO 18, při neúspěchu jsou ihned zničeni). V boji dává zvyšovací bonus celkem +10 k hodům na útok, na zranění dává +10 +1k6 zranění ohněm, zlé protivníky zraní navíc ještě za 2k6; pro účely sníženého zranění je to dobrá zbraň. Kritický zásah hrozí při hodech 15-18 a v takovém případě poraní ještě navíc za 2k6 (celkem tedy za 3k6) ohněm.

Legolasův dlouhý luk z Lórienu: Byla to krásná zbraň vyrobená technikou známou jen elfům z Lórienu, s tětivou z vlasů elfích žen.
Je to těžký dlouhý luk +3 dalekého dostřelu; daleký dostřel znamená, že tento luk má pásmo dostřelu 240 stop; krásné elfí šípy, které k němu Legolas dostal, byly svaté. V boji dává celkem zvyšovací bonus +6 k hodům na útok i na zranění, umožní využít bonus za Sílu až +5; při útoku elfími šípy na zlé protivníky dává bonus +8, zraní je za +8 +2k6 a pro účely sníženého zranění jsou považovány za dobrou zbraň.

Černý palcát Pána nazgúlů: Vyrobil si ho sám do bojů s obrněnými rytíři Gondoru a dávných Severních království. Byl veliký a těžký, naplněný jeho silou a zlobou.
Je to znesvěcený drtivý velký palcát +3; drtivá vlastnost zbraně způsobuje, že při kritickém zásahu nepřítele ozbrojeného střední nebo těžkou zbrojí, nebo štítem, poraní tuto výstroj stejně jako jejího nositele (pokud má štít, tak vždy nejprve ten). V boji dává celkem zvyšovací bonus +6 k hodům na útok i na zranění, na dobré protivníky dává bonus +8 k hodům na útok a +8 +2k6 ke zranění.

Ostatní předměty

Pochva z Lórienu na Andúril: Aragornovi ji darovala Paní Galadriel. Žádná zbraň, která z ní byla tasena, se nezlomila ani neposkvrnila, byť by i její majitel v boji podlehl.

Lahvička se světlem Galadriel: Frodovi ji na cestu do temnoty darovala Paní Galadriel.
Majitele chránila jako ochrana před zlem, kdykoli uměla vyvolat světlo a celkem 3x dokázala vyvolat i denní světlo působící přesně jako sluneční, které navíc do srdce všech zlých tvorů vnášelo strach a paniku (každý zlý tvor v dosahu 60 stop si musí hodit na záchranu na Vůli 24 nebo bude panicky utíkat 1k4 minut; když uspěje, bude na 1k6 kol otřesen).

Palantír v Orthanku: Patřil odedávna k věži Orthank, dali ho sem Dúnadani na počátku Třetího věku, když si přivezli tyto Vidoucí kameny ze zkázy Númenoru.
Má mj. stejnou moc jako telepatická křišťálová koule (dosah 500 mil, který šel ale zvýšit, když byl propojen s jinými Palantíry). Osudy a moc palantírů najdete popsány na stránkách Mindon Eporedax.

Elendilova hvězda: Tato jednoduchá čelenka s jedním drahokamem je jedním z dědičných předmětů Elendilova rodu; nosil ji Aragorn, zprvu skrytě, po boji o Minas Tirith již otevřeně.
Dává bonus +2 k Int a Mdr, bonus intuice +2 k TZ. Majitel ji může dle svého přání skrýt (pak je čelenka v podstatě neviditelná) nebo nosit otevřeně; pokud ji nosí otevřeně, hvězda mu navíc dává ještě +4 bonus k Cha.

Elfí kámen Galadriel: Tuto stříbrnou brož ve tvaru orla, který v pařátech drží zelený drahokam, dala Aragornovi Galadriel na důkaz své přízně a souhlasu s cestou, na níž se vydal.
Dává majiteli +17 many (bodů kouzel) na den a navíc zvyšuje jeho klíčovou vlastnost pro kouzlení o 4 ve všech aspektech souvisejících se sesíláním kouzel (zvýšené TO kouzel i počet many).

Elfí pláště a šaty: Od Lórienských elfů je dostal každý člen Společenstva prstenu. Byly lehké a pohodlné; při běžném nošení prakticky nezničitelné, chladily nebo hřály podle potřeby. Podle úhlu pohledu a svého okolí měnily barvu tak, že bylo velmi obtížné zpozorovat jejich nositele.
Dávaly bonus +10 ke Skrývání a efekt kouzla vzdoruj živlům.

Roh jezdců z Rohanu: Smíškovi ho daroval král Éomer. Byl starodávný, malý, ale umně vyrobený z jasného stříbra, se zeleným závěsem; tvůrce na něm vyryl rychlé jezdce na koních v řadě, která jej ovíjela od špice k náustku. Kolem byly vepsány mocné runy.
Dědil se v domě králů Marky od dob Eorla Mladého, který si jej přivezl ze Severu. Vyrobili jej trpaslíci a pochází z pokladu draka Scathy. Ten, kdo na něj v nouzi zatroubí, vnese do srdce nepřátel strach a do srdce přátel radost, a ti ho uslyší a přijdou k němu.

Napsal Rytíř 07.04.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 29 příspěvků.
ČAS 0.13401484489441 secREMOTE_IP: 44.211.31.134