Obyvatelstvo Středozemě

Stručné pojednání o tom, kdo a kde žil ve Středozemi.
Napsal Rytíř
Na konci Třetího věku bylo obyvatelstvo Středozemě značně rozptýleno. Dělilo se na tzv. svobodné národy, tj. ty, které vzdorovaly Sauronovi a jeho Stínu a vládly si sami, a pronárody, kteří mu otevřeně nebo skrytě sloužily, poslouchaly jeho rady a vyslance.

Svobodné národy

Elfové stále odplouvali na Západ, dokud nezůstali jen ti, kteří sídlí v severovýchodním Temném hvozdu, Lórienu, Roklince a u Šedých přístavů. Trpaslíci byli vyhnáni ze svých domovů v Mlžných i Šedých horách a vyskytují se dnes hlavně v Modrých horách, Železných horách a v Osamělé hoře. Říše Arnor byla prakticky vylidněná válkou a morem. V celých rozlohách Eriadoru se větší osídlení nachází pouze v Kraji a v Hůrce; prostor za nimi se nazývá Pustiny, přestože se v něm místy dá narazit na vesnici, kde žije pozůstatek lidí z dávných říší lidí. Na nejzazším severu žijí Lossothové, Sněžný lid. Jsou velmi nedůvěřiví vůči všem cizincům a bojí se Stínu tak, že proti němu otevřeně nevystoupí, ale nepropadli mu.
Gondoru se vedlo lépe. Mnoho tamních lidí žije ve městech a vesnicích v zemích jižně od Bílých hor, na pobřežích a dokonce i v horských údolích. Severně od Bílých hor se usadili Rohirové. Nejpočetněji osídlili oblast kolem Edorasu a v Západních úvalech. Vysočina se využívá hlavně k pastevectví.
V horních údolích Anduiny a okolo Osamělé hory lidí pomalu přibývalo a východně od Temného hvozdu stále sídlí Meddědovci, strážci průsmyků a lesních cest.

Pronárody

Skřeti sílí a množí se všude tam, kde jim pevnou rukou vládnou mocní kapitáni. Největší síla jich je v jižním cípu Temného hvozdu a v Minas Morgul, ale i Mlžné hory jsou jimi prolezlé. Osamělé tlupy a bandy skřetů se však dají natrefit kdekoli v Pustinách nebo Obrovišti, stejně jako se často vyskytují v Ithilienu, kde už zahnali na útěk nebo vyvraždili takřka všechny gondorské osadníky, vyjma těch nejstatečnějších.
Kolem Železného pasu a západně od něj na Vrchovině a podél pobřeží sídlí Vrchovci. Jsou to divocí a zaostalí lidé, nepřátelští vůči Rohirům.
Za jezerem Rhun žijí v hojných počtech Východňané a jižně od Mordoru v Chandu, Haradu a zejména v Umbaru pak Jižané, spojenci Saurona. V Umbaru ještě pořád žije několik rodů Černých Númenorejců, věrolomných Dúnadanů, kteří se přidali na stranu Saurona. Jejich moc a síla již značně upadla, přesto však nadále převyšují obyčejné lidi a vedou je do bitev proti Gondoru, s neutuchající nenávistí vůči bílé zástavě Správců.
Napsal Rytíř 26.03.2007
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 1 příspěvek.
ČAS 0.093143939971924 secREMOTE_IP: 44.211.31.134